Zdravstveno osiguranje

Obavezno zdravstveno osiguranje

Više o zdravstvenom osiguranje
Zdravstveno osiguranje

Zdravstvena zaštita

Šta obuhvata zdravstvena zaštita? Ostvarivanje zdravstvene zaštite.

VIŠE
Zdravstvena zaštita

Informatizacija zdravstvenog sistema

VIŠE
Informatizacija zdravstvenog sistema

Pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT)

VIŠE
Pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori

Pitajte nas, mi odgovaramo...

Poštovani osiguranici, putem našeg portala možete postaviti pitanje i mi ćemo Vam odgovoriti.

POLITIKA KVALITETE

Usmjerenost na potrebe korisnika i zadovoljstvo korisnika su najvažnije vrijednosti prema kojima Zavod mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

Lično obavezno osiguranje tzv. dobrovoljno osiguranje

Lično obavezno osiguranje tzv. dobrovoljno osiguranje za februar 2020. godine, iznosi 43,08 KM. Uplate doprinosa se vrše na dva odvojena računa i to: 38,69 KM na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i 4,39 KM na račun Fonda solidarnosti. Za člana porodice uplata se vrši u iznosu od 4,49 KM na račun Zavoda i 0,51 na račun Fonda solidarnosti.

JAVNE NABAVKE
JAVNE NABAVKE
Detalji
Vodič za osiguranike
Vodič za osiguranike
Preuzimanje
Javni pozivi
Javni pozivi
Detalji