Zdravstvena zaštita koja se osigurava Zakonom obuhvaća:

 • hitnu medicinsku pomoć,
 • liječenje zaraznih bolesti,
 • liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
 • zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života,
 • zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata,
 • otkrivanje i liječenje endemske nefropatije,
 • liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa,
 • zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu,
 • zdravstvenu zaštitu duševnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica, ili oštete materijalna dobra,
 • zdravstvenu zaštitu oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
 • provođenje obavezne imunizacije protiv dječijih zaraznih oboljenja,
 • liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
 • zdravstvenu zaštitu građana iznad 65 godina života, pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
 • liječenje narkomanije,
 • službu prikupljanja krvi.
Zdravstvena zaštita