U okviru kontinuiranog praćenja i monitoringa procesa modernizacije i informatizacije, kao i unapređenja odnosa s javnošću, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pustio je u rad novu web stranicu.

Nova web stranica dizajnirana je u skladu sa najsavremenijim trendovima.

Novi izgled naše stranice ima za cilj da građanima/osiguranim licima omogući praćenje novosti te informacija u vezi sa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Redizajniranjem stranice stekli su se uslovi za jednostavnije pretraživanje podataka, pregled, kao i download dokumenata koji su integrisani na stranici.

Također, uskoro, kao novinu u okviru nove web stranice omogućit ćemo osiguranim licima kao i poslodavcima pristup portalu za provjeru osiguranja, izabranog doktora, uplate doprinosa na vrlo jednostavan način.

Ujedno napominjemo da je stranica još uvijek u procesu nadogradnje sa novim mogućnostima i novostima za osigurana lica.

Zavod pustio u rad novu web stranicu