Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona donijelo je Program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Programom je predviđeno finansiranje doktora medicine i doktora stomatologije koji su imali zaključen Ugovor po Programu iz 2019. godine ili za koje su se ustanove javile na Javni poziv po Programu iz 2019. godine, maksimalno do 12 mjeseci, a najduže do 31.12.2020. godine, uključujući vrijeme po Ugovoru po Programu zapošljavanja iz 2019. godine.

Cilj ovog Programa je dati poticaj – podršku upošljavanuju doktora medicine i doktora stomatologije koji su imali potpisan Ugovor sa zdravstvenim ustanovama po Programu zapošljavanja u 2019. godini ili sa ustanovama koje su se javile na Javni poziv po Programu iz 2019. godine, što će im omogućiti sticanje znanja i vještina, a zdravstvenim ustanovama nadomjestiti nedostatak kadra nastao zbog odlaska u penziju ili u inostranstvo radi zapošljavanja.

Nakon usvajanja Finansijskog plana, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će pozvati zdravstvene ustanove da dostave podatke o doktorima medicine i stomatologije sa kojima namjeravaju ili su produžili Ugovor o zapolsneju po Programu iz 2019. godine, u cilju realizacije Programa iz 2020. godine.

Program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

Zapošljavanje kadrova u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona