Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici nakon usvajanja Dnevnog reda prihvatio je Izvod iz zapisnika kao i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XII sjednice Upravnog odbora.

U okviru tačke 3. dnevnog reda jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa sjedećim zaključcima:
– Donosi se zaključak o usvajanju Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu
– Zaključaj o usvajanju Odluke o godišnjem iznosu sredstava za lijekove sa Liste lijekova za 2017. godine te Odluke o izvršenju Finansijskog plana za 2017. godinu.
– Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o novčanoj vrijednosti boda za finansiranje Programa zdravstvene zaštite za područje Tuzlanskog kantona u periodu od 01.01.-31.12.2017. godine
Nakon donošenja navedenih tačaka, Upravni odbor je razmatrao i nakon kratke diskusije jednoglasno donio Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu.
Na jučerašnjoj sjednici usvojen je i Strateški plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2018. – 2020. godina. Strateškim planom utvrđen je djelokrug rada Zavoda, vizija i misija, swot analiza, odnosno: snage, slabosti, prilike i prijetenje, kao i ciljevi za navedeni period.
Članovi Upravnog odbora razmatrali su Odluku o akontativnoj isplati ugovorene mjesečne naknade za septembar 2017. godine. Jednoglasno je usvojena Odluka i odobrena akontativna isplata ugovorene naknade ugovornim zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa kao i ustanovama javnozdravstvene djelatnosti sa područja Tuzlanskog kantona za septembar 2017. godine u iznosu od 30% ugovorene mjesečne naknade.

Posljednja tačka dnevnog reda rezervisana je za upoznavanje Upravnog odbora sa Informacijom o komisijama koje rade u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Direktor Zavoda, Mirsad Hodžić upoznao je prisutne o sastavu, mandatu i načinu imenovanja Komisija koje djeluju u Zavodu i ukratko se osvrnuo na nadženosti za svaku pojedinačno, te govorio o važnosti i značaju djelovanja Komisija.

Usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2017. godinu