U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Upravni odbor je održao XXXV redovnu sjednicu i usvojio Izvod iz zapisnika i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XXXIV sjednice ovog radnog tijela.
Nakon toga u okviru III. tačke dnevnog reda usvojena je Odluka o rasporedu viška prihoda nad rashodima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2018. godini.
Upravni odbor je nakon razmatranja usvojio i Odluku o doznačavanju sredstava u iznosu od 100% ugovorene mjesečne naknade za period april – juni 2019. godine.
Također, na današnjoj sjednici razmatrane su i usvojene Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za 2019. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu.
Na današnjoj sjednici članovi Upravnog odbora usvojili su i Odluku o usvajanju Izmjena i dopunama Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, kao i izmjene Plana javnih nabavki Zavoda.
Jednoglasno je usvojena Odluka o realizaciji Operativnog programa – elektromotorna kolica za 2019. godinu. Ovom odlukom se u skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu („Službene novine TK“ broj: 18/18) u okviru Operativnog programa – Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala, utvrđuju bolesti, stanja i način odobravanja učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u visini do 37.200 KM za nabavku 6 komada elektromotornih kolica osiguranim licima u 2019. godini, odnosno do 6.200 KM za jedna elektro-motorna kolica.
Upravni odbor je na današnjoj sjednici razmatrao i usvojio sljedeće dokumente:
– Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju vrijednosti naknade za noćni rad apoteka za period 01.03. – 31.12.2019. godine
– Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju cijena preventivnih usluga – usluga rane dijagnostike karcinoma
– Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Aneksa I Ugovora za 2019. godinu
– Razmatranje Informacije o statusu realizacije programa mjera na otklanjanju nedostataka po preporukama ureda za reviziju.
– Razmatranje i usvajanje Izvještaja o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
– Razmatranje i usvajanje Odluke o odobravanju sredstava za učešće na sportskim susretima zaposlenika u zdravstvu „Medicinijada 2019“.

http://www.zzotk.ba/foto-upravni/

Usvojena Odluka o Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2019. godinu