Održana XI redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Sjednici su prisustvovali: Emir Softić, predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: dr. Jasmin Zvorničanin, Mirsad Halilović, Sanel Džuzdanović, Sanida Ahmetović, Selmin Karić i dr. Nezir Ibrić.
Osim predsjednika i članova Upravnog odbora, sjednici su prisustvovali ministar zdravstva Tuzlanskog kantona, dr.med. Bahrudin Hadžiefendić, Mirsad Hodžić, direktor Zavoda, savjetnik direktora Suad Hasanhodžić, pomoćnici direktora Emir Alibašić i Emira Bakić, Amila Bećirović, ljekar savjetnik, Rukovodilac Jedinice interne revizije, Selma Delić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, Riad Kurtalić, te stručni saradnik, Vahida Atlić.
Opravdano su izostali sa sjednice članovi UO: dr. Fedja Omeragić i dr. Enisa Ramić.
Upravni odbor razmatrao je i prihvatio Izvod iz zapisnika i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa X redovne i VI telefonske sjednice.
Razmatran je Izvještaj Komisije za nadzor na obavljanjem specijalističko-konsultativnih djelatnosti na području Tuzlanskog kantona na području Tuzlanskog kantona nza 2016. godinu. Nakon kraće diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Upravni odbor je usvojio izvještaj Komisije.
U nastavku sjednice Upravni odbor usvojio je i donio i Odluku o davanju saglasnosti na zaključivanje Anexa ugovora za 2017. godinu, te Odluku o akontativnoj isplati ugovorene mjesečne naknade za juli 2017. godine.
Članovima Upravnog odbora predstavljen je Izvještaj o izvršenju Programa neposredne zdravstvene zaštite u 2016. godini sa minimalnim setom pokazatelja. Izvještaj je jednoglasno usvojen.
Također, prihvaćena je i Informacija o prihodima, rashodima i angažovanim kadrovima u javnim zdravstvenim ustanovama za realizaciju ugovora u 2016. godini.
Upravni odbor je na jučerašnjoj sjednici razmatrao sljedeće:
-Izvještaj o realizaciji Programa zdravstvene zaštite za javne zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu po Jedinstvenoj metodologiji.
-Evaluaciju Programa zdravstvene zaštite za javno zdravstvene ustanove bolničkog nivoa za I-XII 2016. godine
-Praćenje i analiza propisivačke prakse za lijekove koji se izdaju na recept za 2016. godinu

U okviru tačke 10. usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o davanju ovlaštenja za zaključivanje Okvirnog ugovora o regulisanju pružanja usluga za koje su formirane liste čekanja na Klinici za očne bolesti JZU UKC Tuzla sa PZU Poliklinika „Vaše zdravlje“ Tuzla.

Nakon toga Upravni odbor je prihvatio i donio Odluku o imenovanju Tima za borbu protiv korupcije.

Upravni odbor prihvatio je Informaciju o provođenju konkursa za izradu idejnog rješenja za e-recept.
Potvrđena je Lista novih osiguranih lica na hemodijalizi u dijaliznim centrima: JZU UKC Tuzla, Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica i JZU Doma zdravlja Živinice.

Upravni odbor održao XI redovnu sjednicu