Tokom šest mjeseci ove godine Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 5.998.671 KM, navodi se u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za prvih šest mjeseci ove godine kojeg je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici od 04.09.2018. godine.
Zavod je u ovom periodu ostvario prihode i primitke u iznosu od 115.011.291 KM, dok su rashodi i kapitalni izdaci ostvareni u iznosu 109.012.620 KM.
Finansijska stabilnost omogućila je da se prvi put u cjelosti primjenjuje esencijalna lista lijekova koju je donio federalni ministar zdravstva. Uvedeno je produženo bolničko liječenje za pacijente koji su imali operacije na srcu, kao i program za pretilu djecu, a povećana su i sredstva za pacijente oboljele od celijakije.
Veliki napori i sredstva ulažu se i u stvaranje boljih uslova za rad zdravstvenih radnika, kako bi se kompletan zdravstveni sistem, koji se smatra najboljim od svih kantona u Federaciji BiH, podigao na viši nivo.

„Tuzlanski je jedini kanton u Federaciji BIH koji je usvojio Kolektivni ugovor u zdravstvu na nivou Kantona u 2017. godini i time se poboljšalo materijalno stanje zdravstvenih radnika za dodatnih 6.500.000 KM. I u 2018. godini ponovo je pregovarano sa Strukovnim sindikatom u zdravstvu i Sindikatom doktora i stomatologa, te se materijalni status zdravstvenih radnika povećao za dodatno odobrenih 5.500.000 KM. Kroz sve godine finansirano je prvo zapošljavanje doktora. Zavod je ukupno isfinansirao zapošljavanje 137 doktora sa sredstvima od 2.860.000 KM“.
U procesu informatizacije su učinjeni značajni pomaci, a odnose se na nabavku softvera: e –recept, e-knjižica modul, AIS-ambulantni informacioni sistem, softver za bolovanja i poboljšanja HCFIS baze podataka.Vršena je rekonstrukcija poslovnih prostora u Kladnju, Živinicama i Srebreniku i nabavka novih prostora u općinama Kalesija, Teočak, Sapna, Doboj Istok i Tuzla.
„Realno je očekivati dalje poboljšanje materijalnog statusa zdravstvenih radnika. Moram napomenuti da je i Vlada TK, a prije svega zaslugom ministra zdravstva, izdvojila značajan dio finansijskih sredstava za nabavku opreme JZU UKC oko 7.000.000 KM, što će doprinijeti razvoju dijagnostike, a što je osnov u pravovremenom liječenju pacijenata“.

U TK postoji i specifičan način u participiranju pri snošenju troškova zdravstvene zaštite, što omogućava da apliciranjem tzv.“markica“ pacijenti ostvaruju određene benefite tokom godine.

“Zakonom o zdravstvenom osiguranju omogućeno je da kao izvor prihoda bude i participacija pacijenata (što je praksa i u znatno razvijenijim zemljama). Uredbom o neposrednom učešću pacijenata u pružanju zdravstvenih usluga iz 2003. godine utvrđene su zdravstvene usluge gdje pacijent treba da učestvuje u plaćanju za pruženu uslugu, a kao alternativa uvedene su „markice“ kojima se pacijent oslobađa plaćanja participacije za pruženu uslugu tokom godine. Tako recimo ukoliko pacijent ima uredno ovjerenu knjižicu i ima kupljenu „markicu“ oslobođen je plaćanja svih usluga tokom godine bez obzira na kojem nivou je pružena zdravstvena usluga – primarni, sekunarni i tercijarni nivo. Krajem 2017. godine donešena je nova Uredba kojom su oslobođene plaćanja „markica“ određene kategorije osiguranika, a mogu koristiti isti nivo usluga (oko 160.000 osigurnika što utiče na ostvarenje manjih prihoda od 3.000.000 KM u ZZO TK)“.

Planovi za budući period su vezani za obezbjeđenje dovoljno finansijskih sredstava kako bi zdravstvo dalo svoj udio u očuvanju i unaprijeđenju zdravlja i uopšte kvalitete života stanovnika Tuzlanskog kantona.
„U narednom periodu bi trebalo poduzeti slijedeće aktivnosti: izraditi Strategiju razvoja zdravstva do 2030. godine na području Tuzlanskog kantona; u primarnoj zdravstvenoj zaštiti formirati jedinstven dom zdravlja na nivou TK; raditi na jačanju zdravstvenog kadra naročito doktora, obzirom da će u narednih pet godina najvjerovatnije doći do smjene generacije zbog odlaska u penziju; poticati federalni nivo da se izvrši reforma zdravstva; riješiti pitanje finansiranja zdravstvene zaštite za dugoročniji period; približiti usluge zdravstvene zaštite što više pacijentu kroz razvoj patronaže i razvijati sistem informatizacije“

Tekst direktora