Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je 26.04.2019. godine objavio Javni poziv zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i oni koji se nalaze na evidencijama Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
Dana, 13.05.2019. godine objavljena je Dopuna poziva zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, te da u što kraćem roku iskažu potrebe za medicinskim kadrom visoke stručne spreme koje namjeravaju primiti u cilju korištenja sredstava Programa, a najkasnije do 20.05.2019. godine.
Obaveza Zavoda je da u skladu sa Programom zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu objavi podatke o aplikacijama za svaku zdravstvenu ustanovu, sa brojem osoba koje može zaposliti.
Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona dostavilo je raspored doktora medicine/stomatologije po zdravstvenim ustanovama, koje su iskazale potrebu za medicinskim kadrom visoke stručne spreme, a koji će se finansirati u skladu sa Programom zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
Na osnovu dostavljenog rasporeda doktora medicine/stomatologije, Zavod je obavijestio zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona koje su aplicirale da nakon provedene procedure prijema u radni odnos, obavijeste ovaj Zavod o izboru kandidata, te dostave Uvjerenje Službe za zapošljavanja Tuzlanskog kantona da se kandidati nalaze na evidenciji nezaposlenih.

Program zapošljavanja mladih kadrova – raspored po zdravstvenim ustanovama

Vezani tekst http://www.zzotk.ba/zaposljavanje-ml…venim-ustanovama/ ‎i
http://www.zzotk.ba/dopuna-poziva-zdravstvenim-ustanovama-zaposljavanje-mladih-kadrova/

Raspored doktora po zdravstvenim ustanovama