Procedura za odobravanje zdravstvenih usluga, sanacije zuba u opštoj anesteziji
Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o uvjetima i postupku upucivanja u inostranstvo sa Izmjenama i dopunama
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o vremenu i načinu uplate participacije
Uputstvo o vremenu i načinu uplkate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava…2019
Pravilnik o naknadi troškova prevoza na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja
Uputstvo o postupku izdavanja, reizdavanja i ovjere zdravstene legitimacije
Uputstvo za popunjavanje virmana za premiju osiguranja – 2020
Uputstvo o kontroli privremene sprijecenosti za rad
Uputstvo o licnom obaveznom zdravstvenom osiguranju
Uputstvo o nacinu ostvarivanja prava iz primarne zdravstvene zastite povratnika
Uputstvo za izradu obracuna sredstava za 2017
Uputstvo o postupku obrade zahtjeva za isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad sa izmjenama
Pravilnik o radu Drugostepene ljekarske komisije
Uputstvo za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad inostranih osiguranika koji borave na području Tuzlanskog kantona
Uputstvo o korištenju zdravstvene zaštite u inostranstvu
Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrdjivanje prijevremene sprijecenosti za rad osiguranika
Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine
Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o naknadi place za vrijeme privremene sprijecenosti za rad sa izmjenama i dopunama
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi place