Uputstvo za popunjavanje virmana za uplatu premije osiguranja 2018
Uputstvo o kontroli privremene sprijecenosti za rad
Uputstvo o licnom obaveznom zdravstvenom osiguranju
Uputstvo o nacinu ostvarivanja prava iz primarne zdravstvene zastite povratnika
Uputstvo za izradu obracuna sredstava za 2017
Pravilnik o radu Drugostepene ljekarske komisije
Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrdjivanje prijevremene sprijecenosti za rad osiguranika
Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine
Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o naknadi place za vrijeme privremene sprijecenosti za rad
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi place