Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
Cilj ovog Programa je obezbijediti mladi stručni kadar u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, te dati poticaj – podršku upošljavanju doktora medicine i doktora stomatologije koji su imali ugovor o radu potpisan sa zdravstvenim ustanovama po Programu zapošljavanja u 2018. godini, kroz finansiranje zapošljavanja u periodu 12 mjeseci kumulativno, što će im pored sticanja znanja i vještina pružiti priliku za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, a zdravstvenim ustanovama nadomjestiti nedostatak kadra nastao zbog odlaska u penziju i zbog odlaska u inostranstvo radi zapošljavanja.
Poziv ostaje otvoren dok zdravstvene ustanove koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu za 2018. godinu ne dostave aplikacije za doktore medicine i doktore stomatologije sa kojima su imale zaključene ugovore o radu po navedenom Programu, a najduže do 31.03.2019. godine.

Poziv i Program zapošljavanja kadrova možete preuzeti u dole postavljenim linkovima
Poziv zdravstvenim ustanovama – zapošljavanje kadrova
Program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Poziv zdravstvenim ustanovama za učešće u zapošljavanju kadrova