Obavještavamo osigurana lica da je Zavod zdrastvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zaključio Okvirne sporazume o regulisanju pružanja usluga dijagnostičkih pretraga u dijelu oftalmologije sa PZU Poliklinikom „Vaše zdravlje“ Tuzla i JZU UKC Tuzla.

Potpisivanjem Okvirnih sporazuma sa navedenim ustanovama, stekli su se uslovi da osigurana lica ostvare pravo na obavljenje sljedećih usluga u okviru oftalmologije:

– optičke koherentne tomografije,
– pahimetrije,
– ultrazvuka oka,
– perimetrije (vidno polje) i
– ultrazvučne biomikroskopije oka.

Potpisani sporazumi o regulisanju pružanja usluga u okviru oftalmologije