Održan sastanak na kome je postignut dogovor o povećanju vrijednosti jedinice farmaceutske usluge sa 1,00 KM sa PDV-om na 1,50 KM sa PDV-om.
Na sastanku je prisustvovala delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, prestavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Komore magistara farmacije TK.
Ovim dogovorom omogućava se nesmetano izdavanje lijekova sa Pozitivne liste lijekova za osigurana lica Tuzlanskog kantona, koje je bilo obustavljeno 01.01.2020. godine.

Dogovoreno je da će se nakon donošenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, retroaktivno od 01.01.2020. godine primjenjivati naknada u iznosu od 1,50 KM sa PDV-om.
Predstavnici Komore magistara su nakon održanog sastanka obavijestili apoteke da se nastavi sa izdavanjem lijekova na recept.

Postignut dogovor za nastavak izdavanja i preuzimanja lijekova u Ugovornim apotekama