IME I PREZIME POZICIJA TELEFON E-MAIL
Mediha Kulić Samostalni referent zdravstvenog osiguranja 035 631 030 kalesija@zzotk.ba
Nihada Omerović (O) Referent zdravstvenog osiguranja 035 631 030 kalesija@zzotk.ba