U cilju izrade Obračuna sredstava u zdravstvu za 2018. godinu Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog knatona, privatnim zdravstevnim ustanovama i privatnim oridinacijama elektronskim putem dostavio obrasce za obračun sredstava u zdravstvu, kao i Izvod iz Uputstva za izradu obračuna sredstava u zdravstvu za 2018. godinu.

Ustanove su dužne da popunjene obrasce dostave ovom Zavodu najkasnije do 15.03.2019. godine.

Za nedostavljanje obrazaca u datom roku, poduzimat će se zakonom predviđene mjere.

Obrasci i Uputstvo se mogu preuzeti direktno na dole postavljenim linkovima
Obrasci za obračun sredstava u zdravstvu u 2018
Uputstvo za izradu OSZ 2018

Obračun sredstava u zdravstvu