Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održao XXXII redovnu sjednicu.
Nakon usvajanja dnevnog reda usvojena je Informacija o toku postupka ugovaranja zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda.

Nakon donošenja Informacije, Upravni odbor dao je saglasnosti na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite za 2019. godinu.
Jednoglasno je usvojena Odluka o odobravanju rasporeda i korištenja sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva”.

U okviru tačke 6. dnevnog reda data je saglasnost na zaključivanje Aneksa ugovora za 2019. godinu sa JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla.

Upravni odbor dao saglasnost na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite