Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je ovom Zavodu dostavilo Obavijest za lijekove koji u svom sastavu sadrže supstancu ranitidin.

Obavijest prenosimo u cjelosti:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao nacionalno nadležno tijelo za oblast lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini u cilju pružanja preciznih informacija i u svrhu zaštite javnog zdravlja stanovništva izdala je saopštenje u odnosu na lijekove koji u svom sastavu sadrže aktivnu supstancu ranitidin.
Postupak povlačenja provodi se na osnovu sumnje u neispravnost u kvalitetu aktivne supstance ranitidin koja se odnosi na prisutnost supstance pod nazivom N-nitrozodimetilamin (NDMA).
Na tržištu Bosne i Hercegovine u prometu su dostupne serije drugih lijekova, s istom aktivnom supstancom proizvedenom od drugog proizvođača, stoga predmetni postupak povlacenja ne ugrozava redovno snabdijevanje trzista. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH) oglašava se redovno o tome koje serije se povlače sa tržišta, pa vas molimo da redovno pratite web stranicu http://almbih.gov.ba/vijesti
Dakle, navedene obavijesti ne znači da su sve serije navedenih zastićenih naziva povučene sa tržišta. Naime, na tržištu BiH u prometu su i serije lijekova istih ili drugih zaštićenih naziva koje nisu predmet povlaćenja sa tržišta, jer ne sadrže API (lijek) ranitidin od potencijalno nesigurnih proizvođača aktivne supstance.
Pacijenti mogu bezbijedno nastaviti primjenjivati lijekove zaštićenih naziva čiji serijski broj nije naveden u obavijestima ALMBiH, kao nacionalnog nadležnog tijela za oblast lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko pacijenti koriste lijekove zaštićenih naziva sa serijskim brojevima koji su navedeni u obavijestima ALMBiH, molimo da se obrate nadležnom ljekaru porodične medicine, a nakon toga apoteci u kojoj su realizovali recept za određeni lijek, kako bi adekvatno mogli izvršiti zamjenu lijeka ili dobiti povrat recepta. Ukoliko pacijent dobije povrat recepta, potrebno je da se ponovno javi ljekaru porodične medicine koji će na istom receptu korigovati zaštićeni naziv lijeka.
Ako je u međuvremenu, prije ovog obavještenja, došlo do ponovnog propisivanja mjesečne terapije istog generickog naziva, ali drugog prozvođača na novom receptu, potrebno je isto evidentirati na poledini recepta i u zdravstvenom kartonu pacijenta. Ukoliko je recept već realizovan prije ovog obavještenja, dovoljno je navedenu aktivnost evidentirati u zdravstveni karton pacijenta.

Navedena Obavijest dostavljena je svim Ugovornim apotekama i timovima porodične medicine na području Tuzlanskog kantona.

Obavijest Ministarstva zdravstva TK za upotrebu/primjenu lijeka Ranitidin