Održan sastanak predstavnika Kantonalnih zavoda i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja

U organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH održan je sastanak predstavnika Kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Uloga domaćina navedenih susreta pripala je Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U skladu sa ranijim dogovorima teme za radni dio sastanka najavila je doc.dr.sci. Vlatka Martinović, direktorica Federalnog zavoda te iskoristila priliku da pozdravi sve prisutne i zahvali […]

Obračun sredstava u zdravstvu

U cilju izrade Obračuna sredstava u zdravstvu za 2018. godinu Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog knatona, privatnim zdravstevnim ustanovama i privatnim oridinacijama elektronskim putem dostavio obrasce za obračun sredstava u zdravstvu, kao i Izvod iz Uputstva za izradu obračuna sredstava u zdravstvu za 2018. godinu. Ustanove su dužne […]

Poziv zdravstvenim ustanovama za učešće u zapošljavanju kadrova

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Cilj ovog Programa je obezbijediti mladi stručni kadar […]

Poslovnica Živinice od danas na staroj lokaciji

Obavještavamo sve građane i osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za područje općine Živinice da od 11.02.2019. godine poslovnica zdravstvenog osiguranja radi na novoj/staroj lokaciji na adresi Oslobođenja 16. Rad sa strankama je od ponedjeljka do petka u periodu od 7:30 do 16:00 sati. Nakon završetka radova na rekonstrukciji prostorija poslovnice zdravstvenog osiguranja Živinice, […]

Formiran mobilni Tim za općinu Živinice

Obavještavamo osigurana lica da od srijede, 23.01.2019. godine organizujemo mobilni TIM za područje općine Živinice . Cilj Tim-a je da se građanima/osiguranim licima pruže određene usluge, kako bi se otklonile gužve u poslovnici zdravstvenog osiguranja koje su prisutne posljednjih nekoliko dana. Usluge koje će se osiguranim licima pružati su: • Ovjera zdravstvenih legitimacija, • Oslobađanje […]

Tokom izvođenja radova, Poslovnica Živinice na novoj lokaciji

Obavještavamo osigurana da se od 03.01.2019. godine vrši adaptacija poslovnice zdravstvenog osiguranja Živinice. Za vrijeme vršenja radova, usluge Poslovnice od 18.01.2019. godine bit će dostupne na drugoj lokaciji koja se nalazi u ulici Oslobođenja br.8, pored Policijske uprave Živinice. Radno vrijeme poslovnice je od ponedjeljka do petka u periodu od 07:30 do 16:00 sati.

Upravni odbor dao saglasnost na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održao XXXII redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda usvojena je Informacija o toku postupka ugovaranja zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda. Nakon donošenja Informacije, Upravni odbor dao je saglasnosti na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite za 2019. godinu. Jednoglasno je usvojena Odluka o odobravanju rasporeda i korištenja […]

Od ponedjeljka uplata Premije osiguranja za 2019. godinu

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da od ponedjeljka, 14.01.2019. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2019. godinu i aplikacija “markice” u zdravstvene legitimacije. Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda […]

Tekst direktora

Tokom šest mjeseci ove godine Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 5.998.671 KM, navodi se u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za prvih šest mjeseci ove godine kojeg je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici od 04.09.2018. godine. Zavod je u ovom periodu ostvario prihode i primitke u […]

Otvoren novi prostor ZZO TK

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona danas je zvanično otvorio novi poslovni prostor. Otvaranje novog prostora ima za cilj veću dostupnost usluga osiguranicima i svima onima koji se interesuju za rad Zavoda. Prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz djelatnosti Kantonalnog zavoda ostvaruju se u sjedištu Kantonalnog zavoda i u poslovnicama zdravstvenog osiguranja Kantonalnog zavoda. Ovaj […]