Javni poziv za istraživanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za istraživanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade. Namjera ovog poziva je da se izvrši odabir 2 (dvije) poslovne banke za vođenje računa javnih prihoda, računa za redovno poslovanje, podračuna u okviru računa za redovno poslovanje, glavnog računa, podračuna u okviru glavnog računa i računa […]

Ispomoć u pružanju usluga na području Živinica

Obavještavamo osigurana lica da je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona organizovao ispomoć i pružanje usluga na drugoj lokaciji. Od ponedjeljka, 20.01.2020. godine na raspolaganju će biti referent zdravstvenog osiguranja koji će osiguranim licima sa područja Grada Živinice pružati određene usluge u cilju smanjenja gužvi koje su prisutne posljednjih nekoliko dana. Osiguranim licima će se pružati […]

Zapošljavanje kadrova u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona donijelo je Program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Programom je predviđeno finansiranje doktora medicine i doktora stomatologije koji su imali zaključen Ugovor po Programu iz 2019. godine ili za koje su se ustanove javile na Javni poziv po Programu iz 2019. godine, maksimalno do 12 mjeseci, […]

Poništenje Javnog oglasa

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16) i člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16), direktor Zavoda objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme […]

Počinje uplata premije osiguranja za 2020. godinu

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da od petka, 10.01.2020. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2020. godinu i aplikacija “markica” u zdravstvene legitimacije. Visina premije osiguranja za 2020. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda […]