Tokom izvođenja radova, Poslovnica Živinice na novoj lokaciji

Obavještavamo osigurana da se od 03.01.2019. godine vrši adaptacija poslovnice zdravstvenog osiguranja Živinice. Za vrijeme vršenja radova, usluge Poslovnice od 18.01.2019. godine bit će dostupne na drugoj lokaciji koja se nalazi u ulici Oslobođenja br.8, pored Policijske uprave Živinice. Radno vrijeme poslovnice je od ponedjeljka do petka u periodu od 07:30 do 16:00 sati.

Upravni odbor dao saglasnost na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održao XXXII redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda usvojena je Informacija o toku postupka ugovaranja zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda. Nakon donošenja Informacije, Upravni odbor dao je saglasnosti na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite za 2019. godinu. Jednoglasno je usvojena Odluka o odobravanju rasporeda i korištenja […]

Od ponedjeljka uplata Premije osiguranja za 2019. godinu

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da od ponedjeljka, 14.01.2019. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2019. godinu i aplikacija “markice” u zdravstvene legitimacije. Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda […]

Tekst direktora

Tokom šest mjeseci ove godine Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 5.998.671 KM, navodi se u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za prvih šest mjeseci ove godine kojeg je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici od 04.09.2018. godine. Zavod je u ovom periodu ostvario prihode i primitke u […]

Otvoren novi prostor ZZO TK

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona danas je zvanično otvorio novi poslovni prostor. Otvaranje novog prostora ima za cilj veću dostupnost usluga osiguranicima i svima onima koji se interesuju za rad Zavoda. Prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz djelatnosti Kantonalnog zavoda ostvaruju se u sjedištu Kantonalnog zavoda i u poslovnicama zdravstvenog osiguranja Kantonalnog zavoda. Ovaj […]

Zavod pustio u rad novu web stranicu

U okviru kontinuiranog praćenja i monitoringa procesa modernizacije i informatizacije, kao i unapređenja odnosa s javnošću, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pustio je u rad novu web stranicu. Nova web stranica dizajnirana je u skladu sa najsavremenijim trendovima. Novi izgled naše stranice ima za cilj da građanima/osiguranim licima omogući praćenje novosti te informacija u vezi […]

JAVNI POZIVI 2019

JAVNI POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA Javni poziv za dostavu ponuda za pruzanje farmaceutskih usluga za 2019. godinu  

PUBLIKACIJE

Premija osiguranja – 2018 Pravo na medicinsku rehabilitaciju za kardiovaskularne bolesnike Pravo na terapiju heparinom za trudnice (Clivarin i Clexane) Pravo osiguranih lica na asistiranu reprodukciju Pravo osiguranih lica na lijekove – 2018 Pravo osiguranih lica na ortopedska pomagala Pravo na produženo bolničko liječenje – medicinska rehabilitacija

Odluka o jedinstvenoj Listi ortopedskih pomagala Statut 2016

Hiperbarična komora

Osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona omogućeno je pravo na liječenje u Hiperbaričnoj komori. Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) predstavlja liječenje čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog, u specijalnim uređajima – hiperbaričnim komorama. Pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori ostvaruje sa na osnovu indikacija i medicinske dokumentacije utvrđene Doktrinarnim pristupom koji je […]