JAVNI POZIVI – 2019

Javni poziv za dostavu ponuda za pruzanje farmaceutskih usluga za 2019. godinu


JAVNI POZIVI – 2018

Javni poziv za pruzanje usluga Scintigrafije
Javni poziv za kupovinu poslovnog prostora za Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Sapna
Javni poziv za izbor četvrte investicijske banje za 2018 – NOVO
Javni poziv za izbor četvrte investicijske banke za 2018. godinu
Javni poziv za izbor četvrte investicijske banke – 2018
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju usluga hiperbaricne oksigenoterapije (HBOT) za 2018. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za izbor investicijskih banaka za 2018. godinu
JAVNI POZIV – usluge strucnog usavrsavanja Javni poziv – usluge produzene medicinske rehabilitacije operisanih kardiovaskularnih bolesnika
Javni poziv – uluge fizičke i tehničke zaštite
Javni poziv – ugostiteljske i hotelske usluge za 2018. godinu
Javni poziv – pruzanje pravnih usluga za 2018. godinu
JAVNI POZIV – Poziv za zaposljavanje mladih kadrova sa Programom
Javni poziv – kupovina poslovnog prostora za poslovnicu – Doboj IStok
Javni poziv – kupovina poslovnog prostora – Srebrenik
Javni poziv – kupovina poslovnog prostora – Grad Tuzla
Javni oglas za prijem u radni odnos – Stručni saradnik za poslove Upravnog odbora i komisija
Javni poziv za podrucje opcine Zivinice
Javni poziv za podrucje opcine Lukavac
Javni poziv za podrucje opcine Sapna
Javni poziv za podrucje opcine Srebrenik
Javni poziv za podrucje opcine Teocak
Javni poziv za podrucje opcine Kladanj
Javni poziv za podrucje opcine Kalesija
Javni poziv za podrucje opcine Gradacac
Javni poziv za podrucje opcine Gracanica
Javni poziv za podrucje opcine Doboj Istok
Javni poziv za podrucje grada Tuzla
Javni poziv za podrucje opcine Banovici
Javni poziv za podrucje opcine Celic
Javni poziv za pružanje usluga dijagnostickih pretraga u dijelu oftalmologije
Javni poziv za pružanje usluga – RAC dijagnostika
Javni poziv za pružanje usluga – CT dijagnostika
Javni poziv za pružanje usluga – MRI dijagnostika
Javni poziv za za realizaciju Programa zdravstvene zastite nivoa opce bolnice
Javni poziv za za realizaciju Programa dijela bolnicke zdravstvene zastite
Javni poziv za za realizaciju dijela Programa zdravstvene zastite – Fizijatrija kao nastavak bolnickog lijecenja
Javni poziv za pruzanje zdravstvenih usluga za koje su utvrdjene liste cekanja – Klinika za ocne bolesti