Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad – 8 (osam) izvršilaca.
Javni oglas objavljen je u dnevnoj novini i kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave.
Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće testirani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.
Uslove po navedenom Javnom oglasu pogledajte u dole postavljenom link-u

Javni oglas za prijem u radni odnos (17.06.2019.)
Prijavni obrazac

Javni oglas za prijem u radni odnos