Obavjestenje o nabavci – softver za rad sa Oracle bazom
Odluka o izboru – asfaltiranje parkinga u sjedistu ZZO TK
Odluka o izboru – za usluge stampanja
Odluka o izboru – kupovina poslovnog prostora Sapna
Obavještenje o nabavci – usluge adaptacije poslovnog prostora Tuzla
Obavjestenje o nabavci – usluge unajmljivanja optickog linka
Obavjestenje o nabavci – usluge Stampanja
Obavjestenje o nabavci – usluge stampanja – 3 LOT-a
Obavjestenje o nabavci – usluge opravke i odrzavanja vozila
Obavjestenje o nabavci – usluge odrzavanja racunara i racunarske opremee
Obavještenje o nabavci – usluge stalnog pristupa internetu
Obavjestenje o nabavci – usluge odrzavanja racunara i racunarske opreme
Obavjestenje o nabavci – stalni pristup internetu
Obavjestenje o nabavci – softver za e-recept
Obavjestenje o nabavci – Rekonstrukcija Poslovnice zdravstvenog osiguran…
Obavjestenje o nabavci – radovi – odvajanje sistema centralnog grijanja
Obavjestenje o nabavci – odvajanje sistema centralnog grijanja u sjedist…
Obavjestenje o nabavci – nabavka softvera za e-recept
Obavjestenje o nabavci – nabavka namjestaja
Obavjestenje o nabavci – nabavka sitnog inventara
Obavjestenje o nabavci – nabavka racunara i racunarske opreme
Obavjestenje o nabavci – nabavka polica za opremanje arhive
Obavjestenje o nabavci – nabavka licenci
Obavjestenje o nabavci – nabavka kompjuterskog materijala
Obavjestenje o nabavci – nabavka goriva
Obavjestenje o nabavci – Nabavaka opreme za bar kodove
Obavjestenje o nabavci – asfaltiranje parkinga u sjedistu Zavoda
Obavjestenje o nabavci – adaptacija poslovnog prostora
Obavjestenje o dodjeli UgovoraObavjestenje o dodjeli Ugovora – Imel d.o.o. Lukavac
Ispravka Obavjestenja o nabavci II
Obavjestenje o dodjeli Ugovora – nabavka racunara i racunarske opreme
Ispravka Obavjestenja o nabavci – usluge certifikacije po ISO standardim…
Odluka o poništenju – LOT 1 – internet – zicana veza
Odluka o poništenju – Javni poziv – kupovina poslovnog prostora Srebrenik
Odluka o ponistenju postupka nabavke – usluge certifikacije po ISO stand…
Odluka o ponistenju postupka – nabavka softvera za e-recept
Odluka o ponistenju postupka – nabavka radova – odvajanje sistema centralnog grijanja u sjedistu ZZO TK
Odluka o poništenju postupka
Odluka o ponistenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – LOT2 – int…
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – sitan inventar Odluka o ponistenju Javnog poziva – kupovina poslovnog prostora Doboj Is…
Odluka o ponistenju – usluge odrzavanja racunara i racunarske opreme
Odluka o izboru-usluge opravke i održavanja vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – usluge odrzavanja poslovnog softvera ImelBIS i konsultantske usluge
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – unajmljivanje optickog linka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – nabavka servera sa pripadajucim licencama
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – nabavka kompjuterskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – nabavka goriva za sluzbena vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – nabavka ISO standardi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – LOT 2 – internet – bezicna veza
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca – odrzavanje racunara i racunarske opreme
Odluka o izboru – usluge stampanjaa
Odluka o izboru – usluge stampanja
Odluka o izboru – usluge stalnog pristupa internetu – zicana veza
Odluka o izboru – usluge osiguranja
Odluka o izboru – usluge fizicke i tehnicke zastite ljudi i imovine
Odluka o izboru – nabavka racunara i racunarske opreme
Odluka o izboru – nabavka polica za opremanje arhiva
Odluka o izboru – nabavka opreme za bar kodove
Odluka o izboru – nabavka administrativnog materijala
Odluka o izboru – LOT 2 – metalni ormari
Odluka o izboru – LOT 2 – bezicna veza
Odluka o izboru – LOT 1 – kancelarijski namjestaj
Odluka o izboru – Javni poziv – kupovina poslovnog prostora Tuzla
Odluka o izboru – dorada softvera za bolovanje
Odluka o izboru – adaptacija poslovnog prostora Tuzla
Odluka o dopuni Odluke o izboru ponudjaca
Obavjestenje o nabavci – izgradnja pristupne rampe – Lukavac
Obavjestenje o nabavci – trakaste zavjese
Obavjestenje o nabavci – alati za razvoj softvera
Odluka o ponistenju Odluke o izboru – internet – LOT 2
Odluka o izboru – internet – bezicna veza Odluka o ponistenju – izrgradnja rampe – Lukavac
Odluka o izmjeni Javnog poziva – pruzanje pravnih usluga za 2018. godinu…
Odluka o izboru – Rekonstrukcija poslovnice zdravstvenog osiguranja Zivinice