Obavještavamo osigurana lica da je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona organizovao ispomoć i pružanje usluga na drugoj lokaciji.
Od ponedjeljka, 20.01.2020. godine na raspolaganju će biti referent zdravstvenog osiguranja koji će osiguranim licima sa područja Grada Živinice pružati određene usluge u cilju smanjenja gužvi koje su prisutne posljednjih nekoliko dana.
Osiguranim licima će se pružati sljedeće usluge:
Ovjera zdravstvenih legitimacija,
Oslobađanje od participacije premije osiguranja za kategorije stanovništva koje su oslobođene u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 17/17) – Kategorije stanovništva koje su oslobođene od participacije
Aplikacija premije osiguranja za 2020. godinu
Navedene usluge će se pružati u prostorijama Grada Živinice u vremenskom periodu od 7:30 do 16 sati.
Molimo građane sa područja Živinica da ukoliko imaju potrebu za pružanjem navedenih usluga da se jave na pomenutu lokaciju, dok će se sve ostale usluge i dalje pružati u poslovnici zdravstvenog osiguranja.

Ispomoć u pružanju usluga na području Živinica