Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava sva osigurana lica da su sredstva za obavljanje usluga oftalmologije po osnovu Okvirnog ugovora o regulisanju pružanja usluga oftalmologije sa PZU Poliklinika „Vaše zdravlje“ Tuzla sa listom usluga oftalmologije-hirurgije oka iskorištena.
U skladu sa navedenim, obavještavamo osigurana lica, koja su radi čekanja bila naručena u PZU Poliklinika „Vaše zdravlje“ da navedene usluge mogu obaviti u prvobitnom terminu na JZU UKC Tuzla.
U slučaju hitnosti, osigurana lica koja su zakazana za obavljanje usluga oftalmologije-hirurgije oka u terminu dužem od 90 dana, računajući od dana javljanja na Kliniku za očne bolesti, JZU UKC Tuzla mogu istu obaviti u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi registrovanoj za obavljanje zdravstvenih usluga iz oblasti oftalmologije, a Zavod će izvršiti povrat troškova u odgovarajućem iznosu.
Uz zahtjev za povrat troškova potrebno je da dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. medicinsku dokumentaciji/nalaz oftamologa za JZU UKC Tuzla o potrebi za pružanjem zdravstvene usluge iz oblasti oftalmologije,
2. original račun iz privatne zdravstvene ustanove,
3. nalaz o obavljenom pregledu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi,
4. dokaz da se osigurano lice nalazi na listi čekanja,
5. potvrda o otvorenom bankovnom računu na koji bi se izvršila uplata odobrenih sredstava.

Informacija: Obavljanje usluga iz oblasti oftalmologije