Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Organizacija
 • KABINET DIREKTORA   ( 9 )

  [email protected]

 • JEDINICA INTERNE REVIZIJE   ( 4 )

  [email protected]

 • SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE   ( 22 )

  [email protected]

 • SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE   ( 29 )

  [email protected]

 • SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA   ( 12 )

  [email protected]

 • ODSJEK ZA IT SISTEM   ( 4 )

  [email protected]

 • POSLOVNICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA   ( 0 )

 • BANOVIĆI   ( 3 )

  [email protected]

 • ČELIĆ   ( 2 )

  [email protected]

 • DOBOJ ISTOK   ( 2 )

  [email protected]

 • GRAČANICA   ( 5 )

  [email protected]

 • GRADAČAC   ( 4 )

  [email protected]

 • KALESIJA   ( 2 )

  [email protected]

 • KLADANJ   ( 2 )

  [email protected]

 • LUKAVAC   ( 4 )

  [email protected]

 • SAPNA   ( 2 )

  [email protected]

 • SREBRENIK   ( 4 )

  [email protected]

 • TEOČAK   ( 2 )

  [email protected]

 • TUZLA   ( 8 )

  [email protected]

 • ŽIVINICE   ( 5 )

  [email protected]

Naslovna Organizacija

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti