Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA

plan@zzotk.ba

Ime Pozicija Telefon Kategorija
Emir Nuhanović, dipl.ecc Rukovodilac Sektora za planiranje i praćenje ugovora 300 644 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Adnan Sarajčić, dipl.ecc šef Odsjeka za planiranje i praćenje ugovora 300 644 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Jasna Hasić, dipl.ecc Šef Odsjeka za ugovaranje i praćenje izvršenja ugovora 300 645 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Amra Arnaut, dipl.ecc Stručni saradnik za monitoring ugovorenih zdravstvenih usluga 300 647 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Miralem Huremović, dipl.pravnik Stručni saradnik za ugovaranje 300 601 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Edina Damadžić Referent za analitičke poslove 300 645 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Azra Sadadinović, mr.ecc.sci Stručni saradnik za analitičko - planske poslove 300 601 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Emina Sačević, dipl.ecc Stručni saradnik za javne nabavke i realizaciju ugovora 300 645 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Maida Muminović Referent za obradu podataka i statistiku 300 631 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Dženita Krnjić, dipl.ecc Stručni saradnik za analitičko - planske poslove 300 645 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Emir Suljić, dipl.ecc Stručni saradnik za monitoring ugovorenih zdravstvenih usluga 300 601 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Elma Kupusović, mr.phr. Stručni saradnik za stručno farmaceutsko mišljenje 300 647 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Fatima Žilić, dipl.ecc Stručni saradnik za monitoring ugovorenih zdravstvenih usluga 300 646 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Amira Osmanbegović Referent za kontrolu i praćenje ugovorene zdravstvene zaštite 300 646 SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA
Naslovna Organizacija SEKTOR ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE UGOVORA

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja