Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Informacija sa II redovne sjednice Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja

uo slikaOdržana II redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon ustaljene procedure, usvajanja dnevnog reda, uslijedilo je usvajanje Izvoda iz zapisnika sa Konstituirajuće i I sjednice, kao i usvajanje Izvještaja o izvršenju zaključaka za I redovne sjednice UO.

Više...
 

Upravni odbor: Obezbjeđena nova sredstva za lijekove/ Ovjera zaposlenicima Rudnici Kreka do kraja godine/Premija osiguranja za 2015. godinu iznosit će 20 KM.

ploča zavodaOdržana Konstituirajuća i I redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Više...
 

Preraspodjela sredstava za lijekove

lijekovi preraspodjelaU sklopu vanredne sjednice, Upravni  odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona donio je Odluku o preraspodjeli sredstava i Odluku o odobravanju rasporeda i korištenja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva".

Više...
 

Informacija sa sjednice Upravnog odbora

uo izmjenaNa III redovnoj sjednici Upravnog odbora usvojen je Izvod iz zapisnika sa II redovne i II telefonske sjednice, kao i Izvještaj o izvršenju zaključaka sa pomenutih sjednica.

Više...
 

Telefonska sjednica Upravnog odbora: Odobrena sredstva za prevenciju Ebole

telefonU sklopu telefonske sjednice Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona donio je Odluku o odobravanju rasporeda i korištenja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva“ u iznosu do 5.000.00 KM.

Više...
 
Stranica 7 od 8
Naslovna Upravni odbor

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja