Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK posjetili Zavod zdravstvenog osiguranja TK

IMG 1648U ponedjeljak, 17. septembra, predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK, Goražde posjetili su Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Predstavnike ZZO BPK je u direkciji Zavoda dočekao Mirsad Hodžić, direktor ZZO TK sa pomoćnikom direktora za IT sistem, Emirom Alibašićem, te ih upoznao sa organizacijom rada i osnovnim pravima koja se osiguranim licima Tuzlanskog kantona obezbjeđuju, kao i projektima koje Zavod zdravstvenog osiguranja TK sprovodi kako bi se unaprijedio sistem pružanja usluga zdravstvene zaštite.
Posebna pažnja posvetila se informacionom sistemu na području Tuzlanskog kantona, projektima koji su realizovani te onima koji su u procesu testiranja i implementacije.
Pojasnili su kako se implementacijom određenih projekata dobio jedinstven integrisani zdravstveni informacioni sistem koji omogućava kvalitetnu i efikasnu kontrolu svih usluga koje se pružaju osiguranicima te pruža mogućnost smanjenja nepotrebnih troškova.
Direktor Zavoda je goste upoznao sa osnovnim paketima prava koji se osiguranim licima obezbjeđuju, od osnovnih: prava na lijekove, ortopedska pomagala, vantjelesnu oplodnju, medicinsku rehabilitaciju, do prava na medicinsku rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika, prava na terapiju niskomolekularnim heparinom, te ostalim pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Inače, osnovni cilj posjete predstavnika Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK bio je zahtjev za korištenje aplikacije i platforme e-bolovanje, projekta koji se već uveliko koristi u zdravstvenim ustanova na području Tuzlanskog kantona.
Na kraju je zaključeno da se predstavnici iz Goražda zvanično obrate sa zahtjevom nakon čega će Zavod zdravatvenog osiguranja Tuzlanskog kantona razmotriti mogućnost ustupanja ideje i aplikacije e-bolovanje i pod kojim uslovima.
Predstavnici ZZO BPK prilikom posjete obišli su prostorije Odsjeka za IT sistem kao i Server sobu Zavoda gdje su imali priliku vidjeti svu opremu sa kojom se raspolaže i na koji način informacioni sistem funkcioniše u praksi.
Na kraju su se predstavnici ZZO BPK zahvalili na prijemu i na svim korisnim informacijama koje su dobili u okviru radnog sastanka te su pozvali predstavnike ZZO TK u posjetu u Goražde.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja