Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori

komoraOsiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona omogućeno je pravo na liječenje u Hiperbaričnoj komori.
Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) predstavlja liječenje čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog, u specijalnim uređajima – hiperbaričnim komorama.
Pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori ostvaruje sa na osnovu indikacija i medicinske dokumentacije utvrđene Doktrinarnim pristupom koji je izrađen od strane Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
Uputnicu za liječenje u hiperbaričnoj komori izdaje ljekar u primarnoj zdravstvenoj ustanovi na osnovu preporuke navedenih nadležnih specijalista u roku od 30 dana od davanja preporuke.
Uputnica se izdaje za ambulantno liječenje u zdravstvenoj ustanovi koja može pružiti navedenu zdravstvenu uslugu.
Zahtjev za liječenje uz medicinsku dokumntaciju koja je predviđena Doktrinarnim pristupom podnosi se u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta.
Odobravanje za liječenje u hiperbaričnoj komori izdaje se na posebnom obrascu – Saglasnost za liječenje.
Vise o uslovima upućivanja na liječenje u hiperbaričnoj komori, indikacijama i potrebnoj medicinskoj dokumentaciji potražite u dole postavljenom link-u

http://www.zzotk.ba/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=186&id=1675:

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja