Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Prezentacija aplikacije e - zdravstvena legitimacija

IMG 1585Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona bio je domaćin sastanka sa predstavnicima javnih zdravstvenih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona. U tom smislu prezentovan je program/aplikacija za funkcionisanje i implementaciju e – zdravstvene legitimacije.
Aplikacija ima za cilj da osiguranim licima pruži najbrži i najkvalitetniji način ostvarivanja prava, koja će ostvarivati direktno u zdravstvenim ustanovama bez kartica, dakle samo kroz aplikaciju.
Ovaj vid sistema podrazumjeva pokretanje potpuno novog elektronskog sistema unosa i pregleda, koji će zamjeniti upotrebu klasične zdravstvene legitimacije.
Aplikacija će funkcionisati na bazi postojećih podataka koje sadrži npr. lična karta, vozačka ili pasoš, odnosno, dokumenti sa bar kodom. Dakle, govorimo o bar kodu koji posjeduju navedeni dokumenti a koji sadrži osnovne podatke osiguranog lica, na osnovu kojih se i vrši identifikacija.
Prisutni su upoznati i sa osnovnim prednostima aplikacije, koje se odnose prije svega na smanjenje posjeta stranaka u poslovnicama, lakši uvid u stanje osiguranog lica, uspostava kontrole i monitoringa kvalitete rada poslovnica, zatim, bolje ažuriranje podataka i sl.
Treba naglasiti da je ovaj projekat u cjelosti besplatan za građane i izrađen je vlastitim kadrovima u   dugogodišnjem radu i planiranju odgovornih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Izvršena su interna testiranja programa, te se krenulo sa uvođenjem u sistem i testiranje u ugovornim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona, nakon čega će se utvrditi da li su se stekli uslovi za nesmetan početak implementacije e – zdravstvene legitimacije.

Na sastanku je bilo riječi i o tehničkoj osposobljenosti zdravstvenih ustanova i ostalih uslova za početak implementacije programa e – zdravstvene legitimacije.
Većina zdravstvenih ustanova su tehnički osposobljeni da koriste ovaj sistem, sa izuzetkom nekih od domova zdravlja kojima su potrebna minimalna ulaganja u tehničku opremljenost.

Pored prezentacije aplikacije, govorilo se i na temu bolovanja, odnosno primjeni softvera e –bolovanje, kao i izvršenim kontroloma Komisije za kontrolu privremene spriječenosti za rad.
Dr. Amila Bećirević, predsjednik Komisije ukazala je na nepravilnosti koje su utvrđene provedenim kontrolama, te kao poseban problem istakla nepoštivanje Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika prilikom vođenja bolovanja.

Također, istaknuto je da su prilikom kontrola utvrđene određene činjenice, gdje je Komisija dala preporuke za dalje vođenje privremene spriječenosti za rad, te donijela određene zaključke i preporuke za izabrane doktore, Prvostepenu i Drugostepenu ljekarsku komisiju.

Zaključeno je da će implementacija programa e –bolovanje predstavljati veliki benefikt osiguranim licima i da će umnogome pomoći i olakšati rad ljekara

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja