Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Informacija o uplati godišnje premije osiguranja

zgrada novoUplata premije osiguranja i aplikacija "markica“ u zdavstvene legitimacije za 2018. godinu počela je 03.01.2018. godine i odlučeno je da rok za uplatu ističe zaključno sa 31.03.2018. godine. Nakon isteka utvrđenog roka, na osnovu Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, rok za uplatu godišnje premije produžen je do 31.05.2018. godine. Želimo skrenuti pažnju svim građanima/osiguranim licima da iskoriste novu priliku i izvrše uplatu i aplikaciju premije osiguranja do utvrđenog roka, s obzirom da je ovo posljednji i krajni rok za uplatu godišnje premije osiguranja.
Mišljenja smo da je novim rokom ostavljeno dovoljno vremena da sva osigurana lica koja do sada nisu uplatila premiju osiguranja, da to mogu izvršiti do utvrđenog roka, čime bi se ujedno izbjegle i gužve na šalterima, koje se dešavaju pred sami istek roka.
Osigurana lica koja uplate premiju osiguranja oslobođena su učešća u svim troškovima primarne, konsultativno-specijalističke i bolničke zdravstvene zaštite, osim u troškovima za banjsko liječenje.

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 30.11.2017. godine donijela Odluku o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj:17/17), kojom se, između ostalog, utvrđuju osigurana lica koja se oslobađaju participacije.

Od plaćanja participacije oslobođene su sljedeće kategorije:
- djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života;
- osigurana lica koja su prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.
Pozivamo osigurana lica da izvrše uplatu premije osiguranja do 31.05.2018. godine, jer po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja će moći uplatiti samo lica koja se po prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja