Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (dorada softvera)

pregovaranjeU skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Informaciju da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja - “dorada softvera za bolovanje“.
Tenderska dokumentacija za sve zainteresovane kandidate/ponuđače se nalazi na Pisarnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Franjevačka 36, Tuzla.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja