Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Informacija sa sjednice Upravnog odbora

IMG 1543Održana je XVIII redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon usvajanja dnevnog reda, usvojen je Izvod iz zapisnika, te Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XVII redovne i X i XI telefonske sjednice.
Članovi Upravnog odbora razmatrali su i usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Nakon ove tačke, razmatran je i zahtjev Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za realizaciju premije osiguranja za 2018. godinu. U okviru tačke 5. dnevnog reda razmatrana je Informacija o postupku dodjele ugovora za realizaciju programa prevencije karcinoma na području općina Tuzalsnkog kantona u 2018. godini, nakon čega je Upravni odbor dao saglasnost za zaključivanje Ugovora za realizaciju Programa rane dijagnostike karcinoma.
Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja je dana 12.01.2018. godine na službenoj web stranici objavio Javni poziv za kandidovanje po Programu prevencije karcinoma na području općina Tuzlanskog kantona u 2018. godini, te je upućen poziv ugovornim zdravstvenim ustanovama sa područja Tuzlanskog kantona da uzmu učešće u realizaciji istog. Poziv za apliciranje na Programe prevencije odnosi se na:

-Prevenciju karcinoma dojke i
-Prevenciju karcinoma grlića materice.

Poziv je bio otvoren do 22.01.2018. godine.

U nastavku sjednice članovi ovog radnog tijela usvojilu su Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu sredstava, obaveza i potraživanja u Zavodu sa stanjem na dan 31.07.2017. godine, te Odluke o otpisu i o isknjižavanju.
Upravni odbor na jučerašnjoj sjednici odobrio je i Plan novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2018. godine.
Nakon pomenutih tačaka dnevnog reda, u nastavku sjednice razmatrano je i usvojeno sljedeće:
-Informacija o toku postupka ugovaranja po javnom pozivu za dostavu ponuda za realizaciju farmaceutskih usluga.
-Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora sa Apotekom "Nova“ Gradačac.
-Odluka o troškovima korištenja mobilnog telefona direktoru Zavoda.
-Izvještaj o radu Tima za borbu protiv korupcije.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja