Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Demant na tekst objavljen na portalu Glas Amerike

demant

Na portalu Glasa Amerike https://ba.voanews.com/, dana 13.12.2017. godine, pod redakcijskim naslovom “Kroz javne nabavke u privatne džepove“ (https://ba.voanews.com/a/javne-nabavke-bih-korupcija-tenderi-monitoring/4162113.html) navedeno je sljedeće:
“Tako je naprimjer Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona planirao radove na izmjeni stolarije u Zavodu za 22, a raspisao tender u vrijednosti od 45 hiljada KM“.
Zbog objektivnog i pravilnog informisanja javnosti iznosimo činjenice i potpune podatke u odnosu na objavljeno u pomenutom tekstu, i to kako slijedi:

Planom javnih nabavki za 2017. godinu broj: 05-0511-28-5/17 od 31.01.2017. godine pod rednim brojem 1. (Dio: Radovi) planirana je nabavka radova zamjene dijela stolarije u sjedištu ZZO TK i Poslovnicama zdravstvenog osiguranja Gračanica i Živinice u iznosu od 18.803,42 KM bez PDV-a, odnosno 22.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
Prilikom izrade rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona iskazane su dodatne potrebe za zamjenom većeg dijela dotrajale stolarije u sjedištu Zavoda, a na osnovu nalaza stručnog lica, te su shodno tome planirana i dodatna sredstva za nabavku istog i to u ukupnom iznosu do 38.461,54 KM bez PDV-a, odnosno 45.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
Od prvobitno planirane nabavke stolarije za potrebe Poslovnice zdravstvenog osiguranja Gračanica i Živinice se odustalo iz razloga što postojeća stolarija u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Gračanica može zadovoljiti potrebu održavanja adekvatnih uslova rada zaposlenika, a zamjena stolarije u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Živinice bit će dio predmeta planirane rekonstrukcije Poslovnice.
Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu broj: 05-0511-1-38-2/17 Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona donio je 14.09.2017. godine.
Na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 27.9.2017. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja broj: 05-0511-1-38-2/17 od 14.09.2017. godine, a ista je objavljena u Službenim novinama Tuzlanskog kantona broj 14 dana 09.10.2017. godine.
Dakle, Izmjenama finansijskog plana obezbijeđena su i planirana dodatna sredstava za predmetnu nabavku, pa je u vezi s tim prilikom pokretanja postupka javne nabavke, a u skladu sa članom 17. stav (1) koji propisuje da ugovorni organ može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke, Ugovorni organ pokrenuo postupak predmetne javne nabavke na način kako to propisuje navedeni član, odnosno donošenjem posebne odluke o pokretanju postupka.
Posebnu Odluku o pokretanju postupka javne nabavke iz člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke iz člana 18. stav (1) Ugovorni organ donio je 13.10.2017. godine, na iznos 38.461,54 KM bez PDV-a, odnosno 45.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
Dana 13.10.2017. godine Ugovorni organ objavio je Obavještenje o nabavci broj: 793-7-3-64-3-43/17 i Tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku broj: 04-1468-12-12-3/17.
Odluku o Izmjenama i dopunama plana javnih nabavki broj: 05-0511-1-42-20/17 Upravni odbor Zavod usvojio je 30.10.2017. godine i nabavka predviđena Posebnom Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke uvrštena je u istu.
Zaključno sa 31.10.2017. godine do 11 sati, do kada su ponuđači mogli dostaviti ponude za predmetnu nabavku, ukupno 22 ponuđača su preuzela Tendersku dokumentaciju.
Ponude za predmetnu nabavku dostavilo je 8 ponuđača, od kojih je 7 dostavilo ponude koje su formalno pravno ispravne.
S obzirom da je u predmetnom postupku planirana e-aukcija, ugovorni organ je zakazao istu za 10.11.2017. godine. Rang lista ispravnih formalno pravnih ponuda kretala se od 32.914,67 KM bez PDV-a do 50.499,50 KM bez PDV-a, dok je nakon e-aukcije, najpovoljnija ponuda iznosila 31.700,00 bez PDV-a.
Ponuđač čija je ponuda bila najpovoljnija nakon e-aukcije, ponudu je snizio sa početnih 38.461,54 KM na 31.700,00 KM bez PDV-a.
Na Odluku o izboru nije bilo Žalbi, te je sa ponuđačem čija je ponuda, nakon e-aukcije, bila najpovoljnija, zaključen Ugovor protekom zakonom predviđenog roka.
Dakle, u odnosu na navode koje ste objavili na vašem portalu, u vezi sa monitoringom javnih nabavki u 2017. godini koje su vršili timovi Fonda otvoreno društvo BiH, Razvojne agencija Eda Banja Luka, Transparency International BiH, Centra za istraživačko novinarstvo BiH i UG „Tender“ Banja Luka, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kao Ugovorni organ, ističe da je u potpunosti primjenjivao i primjenjuje odredbe Zakona, podzakonskih akata i procedura, sve u cilju zakonitog i posebno transparentnog postupanja, kako u predmetnom postupku, tako i u svim ostalim postupcima javnih nabavki.
Još jednom ističemo da nije tačno da je Ugovorni organ planirao radove na zamjeni stolarije u Zavodu za 22, a raspisao tender u vrijednosti od 45 hiljada KM, već je na način propisan Zakonom prvo izvršio rebalans Finansijkog plana kako bi se obezbijedila sredstva, nakon toga donio posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke, te istu na narednoj sjednici Upravnog odbora izmjenama uvrstio u Plan javnih nabavki, a sam postupak proveo u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, pravilima i procedurama postupka, o čemu smo detaljno opisali u ovom tekstu.

Dokazi/argumenti u dole postavljenim link-ovima:

- Obavještenje o nabavci broj: 793-7-3-64-3-43/17 od 13.10.2017. godine - pdf
- Izvještaj o preuzetim tenderskim dokumentacijama - pdf
- Plan javnih nabavki za 2017. godinu broj: 05-0511-28-5/17 od 31.01.2017. godine - pdf
- Odluku o davanju saglasnosti na Izmjena i dopune Finansijskog plana Zavoda Zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu - pdf
- Odluku o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki broj: 05-0511-1-42-20/17 od 30.10.2017. godine - pdf
- Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - pdf

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja