Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Usvojen Finansijski plan ZZO TK za 2018. godinu

finansVlada Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prema ovom dokumentu prihodi i primici su planirani u iznosu 229.860.154,00 KM, što je za oko 3,4 miliona KM više nego u 2017. godini.
Ukupni rashodi neposredne zdravstvene zaštite, odnosno sredstva koja se putem ugovora dodjeljuju zdravtsvenim ustanovama, planirani su u iznosu od 161.012.498 KM, što je za 1.243.123 KM više od planiranih po rebalansu 2017. godine ili za 7.939.480 KM više od prvobitno planiranih za 2017. godinu. Povećanje rashoda neposredne zdravstvene zaštite je usmjereno na unapređenje zdravstvene zaštite osiguranih lica i poboljšanje standarda zdravstvenih radnika. Rashodi za program ortopedskih i drugih pomagala iznose 5.565.000 KM što je za 265.000 KM ili 5,00% više u odnosu na planirane za 2017. godinu. Kontinuiran rast sredstava namijenjenih za finansiranje ortopedskih pomagala je rezultat iskazanih potreba i stalnog proširenja obima prava. Rashodi za finansiranje programa naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvene zaštite iznose 8.904.000 KM što je za 424.000 KM ili 5,00% više od planiranih za 2017. godinu. Na ime podsticaja zapošljavanja zdravstvenih radnika planirana su sredstva u visini do 1.550.000 KM što je za 850.000 KM ili 121,43% više u odnosu na planirane za 2017. godinu i uključuju plate, doprinose i topli obrok. Uvažavajući problem odliva medicinskog kadrova iz javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, a posebno uzimajući u obzir broj nezaposlenih lica medicinske struke, planirana su sredstva za realizaciju zapošljavanja zdravstvenih radnika. U okviru kapitalnih izdataka planirana su sredstva za nabavku poslovnih prostora za potrebe stručne službe u Tuzli, Srebreniku, Doboj Istoku i Sapni, s ciljem poboljšanja kvaliteta pružanja usluga osiguranim licima. Pored navedenih povećanja planiranih sredstava za finansiranje pojedinih programa, značajno je istaći povećanje tekuće rezerve koja iznosi 1.691.066 KM i veća je za 26,17% u odnosu na planirano za 2017. godinu. Povećanje tekuće rezerve predstavlja dodatno smanjenje rizika u slučaju hitnih i nepredviđenih situacija.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja