Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2017. godinu

IMG 1443Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici nakon usvajanja Dnevnog reda prihvatio je Izvod iz zapisnika kao i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XII sjednice Upravnog odbora.

U okviru tačke 3. dnevnog reda jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa sjedećim zaključcima:
- Donosi se zaključak o usvajanju Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu
- Zaključaj o usvajanju Odluke o godišnjem iznosu sredstava za lijekove sa Liste lijekova za 2017. godine te Odluke o izvršenju Finansijskog plana za 2017. godinu.
- Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o novčanoj vrijednosti boda za finansiranje Programa zdravstvene zaštite za područje Tuzlanskog kantona u periodu od 01.01.-31.12.2017. godine
Nakon donošenja navedenih tačaka, Upravni odbor je razmatrao i nakon kratke diskusije jednoglasno donio Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu.
Na jučerašnjoj sjednici usvojen je i Strateški plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2018. – 2020. godina. Strateškim planom utvrđen je djelokrug rada Zavoda, vizija i misija, swot analiza, odnosno: snage, slabosti, prilike i prijetenje, kao i ciljevi za navedeni period.
Članovi Upravnog odbora razmatrali su Odluku o akontativnoj isplati ugovorene mjesečne naknade za septembar 2017. godine. Jednoglasno je usvojena Odluka i odobrena akontativna isplata ugovorene naknade ugovornim zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa kao i ustanovama javnozdravstvene djelatnosti sa područja Tuzlanskog kantona za septembar 2017. godine u iznosu od 30% ugovorene mjesečne naknade.

Posljednja tačka dnevnog reda rezervisana je za upoznavanje Upravnog odbora sa Informacijom o komisijama koje rade u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Direktor Zavoda, Mirsad Hodžić upoznao je prisutne o sastavu, mandatu i načinu imenovanja Komisija koje djeluju u Zavodu i ukratko se osvrnuo na nadženosti za svaku pojedinačno, te govorio o važnosti i značaju djelovanja Komisija.

 
Naslovna Upravni odbor Usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2017. godinu

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja