Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Doprinosi

E-mail Ispis PDF

 Odluka o utvrdjivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa na obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona - Link

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona - Link 1 Link 2


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji F BiH - Link

U službenim novinama Tuzlanskog kantona od 22.08.2014. godine objavljen je Zakon o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti Rudnika Uglja u Tuzlanskom kantonu.
Kompletan Zakon možete preuzeti ovdje


Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona od 25.12.2014. godine usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona. Preuzimanje


U službenim novinama Tuzlanskog kantona od 29.06.2015. godine objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona - Preuzimanje

Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 30.12.2015. godine donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.
Odluku možete preuzeti ovdje


U službenim novinama Tuzlanskog kantona broj: 5/16 objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa...Odluka

Ažurirano ( Utorak, 04 Oktobar 2016 06:33 )  

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja