Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Statut Zavoda

E-mail Ispis PDF

STATUT
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla
I. TEMELJNE ODREDBE


Član 1.

Ovim statutom uređuju se naziv, sjedište i nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod), djelatnost, pečat i štambilj, zastupanje i predstavljanje Zavoda, organizacija, prava, obaveze i odgovornosti organa upravljanja i rukovođenja Zavoda, organizacija Stručne službe Zavoda, rješavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, finansiranje i finansijsko poslovanje, kontrola sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja, način ostvarivanja javnosti rada, opći akti i način njihovog donošenja i druga pitanja značajna za rad Zavoda.

Statut u cjelosti možete preuzeti - ovdje

Ažurirano ( Srijeda, 27 April 2016 12:44 )  

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja