Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Zdravstvena zastita

E-mail Ispis PDF

Primarna zdravstvena zaštita

Primarna zdravstvena zaštita obuhvata djelatnost porodičnog doktora medicine, djelatnost opće medicine, školsku medicinu, higijensko-epidemiološku zaštitu, zubozdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, zaštitu djece, dijagnostičku i apotekarsku djelatnost.

Porodična/Obiteljska medicina  kao specijalnost je naučna disciplina koja sa svojim edukacionim sadržajima, istraživanjima, kliničkim aktivnostima i bazom podataka predstavlja specijalizaciju orjentiranu ka primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Proces  rada u porodičnoj/obiteljskoj medicini se zasniva na principu timskog rada, što utiče na djelokrug rada.
Djelatnost rada tima porodične/obiteljeske medicine je pružanje zdravstvenih usluga svim članovima porodice, čime ljekari i sestre upoznaju zdravstveno stanje cjelokupne porodice i brže rješavaju zdravstvene probleme.


Specijalističko – konsultativna zdravstvena zaštita        

Specijalističko – konsultativnu zdravstvenu zaštitu čini skup mjera, aktivnosti i postupaka koji se poduzimaju u cilju dijagnosticiranja, liječenja i medicinske rehabilitacije oboljelih, a kada po prirodi bolesti nije potrebno poduzimanje bolničkog liječenja.


Bolnička zdravstvena zaštita

Bolnička zdravstvena zaštita obuhvata skup mjera, aktivnosti i postupaka koji se poduzimaju u cilju dijagnosticiranja, liječenja i medicinske rehabilitacije oboljelih u odgovarajućim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

 

Ažurirano ( Petak, 04 Februar 2011 11:48 )  
Naslovna Zdravstvena zaštita

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja