Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Ostvarivanje zdravstvene zaštite

E-mail Ispis PDF

Zdravstvena zaštita koja se osigurava Zakonom i podzakonskim aktima, provodi se kao:

 •     primarna zdravstvena zaštita,
 •     specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita,
 •     bolnička zdravstvena zaštita,
 •     produženo bolničko liječenje – medicinska rehabilitacija,
 •     pravo na korištenje lijekova koji se nalaze na Listi lijekova Zavoda,
 •     pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske  nadomjestke,
 •     pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,
 •     pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu,
 •     pravo na novčane naknade koje obuhvaća:
 •     pravo na naknadu plaće,
 •     pravo na naknadu putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite.

 

Do stupanja na snagu posebnih propisa kojima će se urediti pitanja ostvarivanja prava na pogrebne troškove, pravo na naknadu troškova prevoza i prava na liječenje u inostranstvu, Zavod će osiguravati isključivo prava na zdravstvenu zaštitu na području BiH i finansijsku pomoć za liječenje u inostranstvu, ako je isto neophodno po mišljenju klinike koja se bavi liječenjem bolesti i stanja, a po Odluci Upravnog odbora Zavoda u visini do 30% troškova provedenog liječenja i prevoz u stanjima kada je zbog zdravstvenog stanja osiguranom licu neophodan prevoz sanitetskim vozilom kod premještaja iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu ili u slučaju terapije zračenjem
Ažurirano ( Četvrtak, 28 Mart 2013 11:59 )  
Naslovna Zdravstvena zaštita Ostvarivanje zdravstvene zaštite

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja