Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Ugovorne apoteke 2017

E-mail Ispis PDF

Lijekovi sa Liste lijekova mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.
Pod ugovornim apotekama smatraju se:

  • zdravstvene ustanove čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti;
  • apoteke koje su registrirane za djelatnost izdavanja lijekova na recept.

U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu zaključeni su Ugovori o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa obezbjeđivanjem, izdavanjem i načinom plaćanja lijekova na recept (Saglasnost Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-37-sl.208/16 od 30.12.2016. godine) sa 63 ugovorne apoteke, od čega su:

  • 4 javne zdravstvene ustanove,
  • 18 privatnih zdravstvenih ustanova i
  • 41 privatne apoteke.

Spisak apoteka sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima zaključene Ugovore za 2017. godinu, možete preuzeti OVDJE

Ažurirano ( Petak, 13 Januar 2017 12:55 )  
Naslovna Lijekovi Ugovorne apoteke 2017

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: [email protected]

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 115 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja