Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Lijekovi

E-mail Ispis PDF

Pravo na lijekove
Osigurana lica imaju pravo na lijekove koji se nalaze na kantonalnoj Listi lijekova koje na prijedlog ministra zdravstva donosi Vlada Tuzlanskog kantona. Na području TK osigurana lica imaju pravo na lijekove utvrđene Odlukom o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 3/16) i Odlukom o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona (Službene novine TK: 3/17, 8/17 i 11/17).

Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja - više

Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona: Lista
Izmjene i dopune Odluke o pozitivnoj listi lijekova Lista
Izmjene i dopune Odluke o pozitivnoj listi lijekova - nova Lista


U Službenim novinama Tuzlanskog kantona objavljena je Uredba o načinu i postupku utvrđivanja esencijalnih listi lijekova Tuzlanskog kantona.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak utvrđivanja esencijalnih listi lijekova Tuzlanskog kantona, koji se osiguranim licima obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Uredbu preuzmite - ovdje
Propisivanje i izdavanje lijekova primjenjuje se u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.
Pravilnik sa Izmjenama i dopunama...više


Više o lijekovima:

Ko propisuje lijekove sa Liste lijekova
Lijekove sa Liste lijekova na obrascu recepta propisuju ovlašteni doktori medicine, odnosno stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornog privatnog zdravstvenog radnika, ovlašteni doktori specijalisti zaposleni u službama domova zdravlja za zdravstvenu zaštitu djece, školske djece i studenata, žena i pneumoftiziološku zaštitu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U slučajevima kada je neophodno da doktori u službi hitne medicinske pomoći propišu lijek na recept, Zavod će, na prijedlog direktora ugovorne zdravstvene ustanove dati ovlaštenje za propisivanje lijekova na recept.
Na recept se može propisati samo lijek sa Liste lijekova
Na jedan recept se može propisati samo jedan lijek.

Gdje se mogu podići lijekovi sa Liste lijekova
Lijekovi sa Liste mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.
Pod ugovornim apotekama smatraju se zdravstvene ustanove čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljenje te djelatnosti, Apoteke koje su registrirane za djelatnost izdavanja lijekova na recept.

Ažurirano ( Četvrtak, 31 August 2017 06:58 )  
Naslovna Lijekovi

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: [email protected]

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 115 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja