Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Pojašnjenje Javnog poziva za pružanje usluga poslovnih banaka

bankZavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Odluku o izmjeni Javnog poziva za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade.
Svim bankama koje su preuzele raniji poziv dostavljeno je Pojašnjenje Javnog poziva.

Više...
 

Poziv za dostavljanje ponuda za Ugovaranje za 2017. godinu

ugovaranjeZavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavio je Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, farmaceutske usluge, usluge CT, MRI i RAC dijagnostike, te usluge dijagnostičkih pretraga u dijelu oftalmologije.
Javne pozive za ugovaranje možete pogledati i preuzeti na dole postavljenom link-u
http://zzotk.ba/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=192&id=1130:

 

JAVNI POZIV: Izražavanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade

bankaaZavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade. Zavod će vršiti odabir 2 (dvije) poslovne banke za vođenje računa javnih prihoda, računa za redovno poslovanje, podračuna u okviru računa za redovno poslovanje, glavnog računa, podračuna u okviru glavnog računa i računa za posebne namjene Zavoda, od kojih bi jedna ujedno bila i depozitna banka Zavoda.
Javni poziv sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti putem dole postavljenog link-a.
http://zzotk.ba/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=192&id=1098:

 

Ispravka Javnog poziva za izbor investicijskih banaka za 2017. godinu

bankaDana, 01.12.2016. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavio je Javni poziv za izbor investicijskih banaka za 2017. godinu.
Obavještavamo javnost da je došlo do izmjene u dijelu Rok i način dostavljanja prijave za učešće, poglavlje 6. u dijelu koji se odnosi na rok dostavljanja dokumentacije.
Umjesto prvobitnog roka do 10.12.2016. godine, utvrđen je novi rok za dostavljanje prijava sa pratećom dokumentacijom i to do 12.12.2016. godine do 11,00 sati na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Javno otvaranje ponuda izvršit će se u ponedjeljak, 12.12.2016. godine u 11,30 sati u prostorijama Zavoda, sala za sastanke.

 

Zasjedao Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

zgrada uoOdržana III redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon usvajanja dnevnog reda, članovi Upravnog odbora usvojili su Izvod iz zapisnika kao i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa II redovne sjednice.

Više...
 
Stranica 9 od 44

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: [email protected]

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 115 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja