Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Finansijski plan ZZO TK za 2013. godinu

skupstinaNa prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 28.02.2013. godine, donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

Više...
 

Informacija sa VI i VII sjednice Upravnog odbora

UODana 20.02.2013. godine u prostorijama  Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održana je 6. redovna sjednica Upravnog odbora ZZO TK na kojoj je usvojen Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa 5. sjednice Upravnog odbora.

Više...
 

Novorođena djeca bez JMB mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu

matični broj 2Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudom je utvrdio da odredbe člana 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH“ broj: 32/01, 63/08 i 103/11) prestaju važiti, što predstavlja problem kod novorođene djece, izuzetno i kod odraslih osoba, kojima se do daljnjeg neće dodjeljivati JMB.

Više...
 

Prihvaćen Finansijski plan Zavoda za 2013. godinu

finansije1

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ukupno planirani prihodi i primici za 2013. godinu iznose 202.409.685 KM što je za 2.163.176 KM ili 1,08% više u odnosu na plan za 2012. godinu.

Više...
 

Počinje uplata premije osiguranja za 2013. godinu

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da od srijede, 16.01.2013. godine, počinje uplata godišnje premije osiguranja za 2013. godinu i aplikacija "markice" u zdravstvene legitimacije. Visina premije osiguranja za 2013. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Više...
 
Stranica 40 od 46

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: [email protected]

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 115 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja