Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Prezentacija aplikacije e - zdravstvena legitimacija

IMG 1585Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona bio je domaćin sastanka sa predstavnicima javnih zdravstvenih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona. U tom smislu prezentovan je program/aplikacija za funkcionisanje i implementaciju e – zdravstvene legitimacije.

Više...
 

OBAVIJEST: Korištenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj

hrPred nastupajuću turističku sezonu, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica kojima je radi privremenog boravka u Republici Hrvatskoj (turističkog boravka) izdat obrazac BH/HR 3, da su dužni isti razmijeniti u nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda zdravstvenog osiguranja. Na osnovu izdatog bolesničkog lista zdravstvena zaštita se može koristiti samo kod ugovornih pružatelja zdravstvene zaštite.
Turističke ambulante, koje se smještene pretežno u domovima zdravlja, nisu ugovorni pružatelji zdravstvene zaštite i ukoliko zdravstvena zaštita bude pružena u istim, a osigurana lica posjeduju uredno izdati obrazac BH/HR 3 odnosno bolesnički list, troškove korištenja zdravstvene zaštite snose lično i nemaju pravo na refundaciju istih.

 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (dorada softvera)

pregovaranjeU skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Informaciju da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja - “dorada softvera za bolovanje“.
Tenderska dokumentacija za sve zainteresovane kandidate/ponuđače se nalazi na Pisarnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Franjevačka 36, Tuzla.

 

XX redovna sjednica Upravnog odbora

IMG 1555Održana XX redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda Zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon usvajanja dnevnog reda, usvojen je Izvod, kao i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XIX redovne sjednice Upravnog odbora.

Više...
 

Javni poziv za izbor investicijskih banaka za 2018. godinu

indeksiraj2Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za izbor investicijskih banaka za 2018. godinu. Zavod ima namjeru izvršiti odabir najviše 4 (četiri) depozitne banke za usluge oročavanja raspoloživih sredstava Zavoda.
Javni poziv za izbor investicijskih banaka za 2018. godinu i Obrazac prijave, kao i Nacrt Ugovora možete preuzeti putem dole postavljenog linka
http://www.zzotk.ba/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=192&id=1632:

 
Stranica 4 od 51

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja