Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, te da u što kraćem roku iskažu potrebe za medicinskim kadrom visoke stručne spreme koje namjeravaju primiti u cilju korištenja sredstava Programa, a najkasnije do 20.05.2019. godine.

Cilj ovog Programa je dati poticaj/podršku upošljavanju doktora medicije i doktora stomatologije koji se nalaze na evidencijama nezaposlenih kod Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, bez obzira na radno iskustvo.

Vezani tekst http://www.zzotk.ba/zaposljavanje-ml…venim-ustanovama/

 

Dopuna poziva zdravstvenim ustanovama – zapošljavanje mladih kadrova