Upravni odbor usvojio Finansijski plan za 2018. godinu

Srijeda, 29 Novembar 2017 Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (dalje: Upravni odbor) na jučerašnjoj sjednici usvojio je Odluku o usvajanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa popratnim dokumentima, te usvojio sljedeće: Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu Odluku o usvajanju Odluke […]

Održana XIV redovna sjednica Upravnog odbora

Petak, 15 Septembar 2017 Jučer je zasjedao Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon glasanja i usvajanja dnevnog reda, usvojen je Zapisnik te Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XIII sjednice Upravnog odbora. Upravni odbor je u okviru tačke 3. dnevnog reda van snage stavio Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana […]

Usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2017. godinu

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici nakon usvajanja Dnevnog reda prihvatio je Izvod iz zapisnika kao i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XII sjednice Upravnog odbora. U okviru tačke 3. dnevnog reda jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa […]

Upravni odbor održao XI redovnu sjednicu

Održana XI redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Sjednici su prisustvovali: Emir Softić, predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: dr. Jasmin Zvorničanin, Mirsad Halilović, Sanel Džuzdanović, Sanida Ahmetović, Selmin Karić i dr. Nezir Ibrić. Osim predsjednika i članova Upravnog odbora, sjednici su prisustvovali ministar zdravstva Tuzlanskog kantona, dr.med. Bahrudin Hadžiefendić, Mirsad Hodžić, […]

Aktivnosti Upravnog odbora

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, održao je VIII redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, članovi ovog tijela pristupili su razmatranju i usvajanju dokumenata po predviđenim tačkama. Upravni odbor je nakon razmatranja usvojio Izvod iz zapisnika i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa VII redovne sjednice. Nakon toga, ispred Zavoda za javno zdravstvo […]