Zapošljavanje mladih kadrova u zdravstvenim ustanovama

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i oni koji se nalaze na evidencijama Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog […]

Primjedbe, prijedlozi i pohvale

Poštovani osiguranici. Vaše zadovoljstvo nam je na prvom mjestu, a naš cilj je da kontinuirano poboljšamo kvalitet naših usluga. Ukoliko imate bilo kakav prigovor na naš rad, imate prijedlog da poboljšamo nešto ili ukoliko želite pohvaliti naš rad, stojimo vam na raspolaganju. Koristimo ovu priliku da vas pozovemo na intezivniju saradnju i očekujemo prijedloge i […]

Usvojena Odluka o Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2019. godinu

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Upravni odbor je održao XXXV redovnu sjednicu i usvojio Izvod iz zapisnika i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XXXIV sjednice ovog radnog tijela. Nakon toga u okviru III. tačke dnevnog reda usvojena je Odluka o rasporedu viška prihoda nad rashodima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u […]

Edukacija radnika o načinu prevencije korupcije

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, na poziv Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona provela je edukaciju iz oblasti borbe protiv korupcije za radnike Zavoda. Glavna pažnja usmjerena je u koordinaciju borbe protiv korupcije, prevencije korupcije i način prijave korupcije, sa poučnim primjerima iz djelokruga rada Agencije. Kako je rečeno na edukaciji, […]

Održan sastanak predstavnika Kantonalnih zavoda i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja

U organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH održan je sastanak predstavnika Kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Uloga domaćina navedenih susreta pripala je Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U skladu sa ranijim dogovorima teme za radni dio sastanka najavila je doc.dr.sci. Vlatka Martinović, direktorica Federalnog zavoda te iskoristila priliku da pozdravi sve prisutne i zahvali […]

Obračun sredstava u zdravstvu

U cilju izrade Obračuna sredstava u zdravstvu za 2018. godinu Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog knatona, privatnim zdravstevnim ustanovama i privatnim oridinacijama elektronskim putem dostavio obrasce za obračun sredstava u zdravstvu, kao i Izvod iz Uputstva za izradu obračuna sredstava u zdravstvu za 2018. godinu. Ustanove su dužne […]

Poziv zdravstvenim ustanovama za učešće u zapošljavanju kadrova

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Cilj ovog Programa je obezbijediti mladi stručni kadar […]

Poslovnica Živinice od danas na staroj lokaciji

Obavještavamo sve građane i osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za područje općine Živinice da od 11.02.2019. godine poslovnica zdravstvenog osiguranja radi na novoj/staroj lokaciji na adresi Oslobođenja 16. Rad sa strankama je od ponedjeljka do petka u periodu od 7:30 do 16:00 sati. Nakon završetka radova na rekonstrukciji prostorija poslovnice zdravstvenog osiguranja Živinice, […]

Formiran mobilni Tim za općinu Živinice

Obavještavamo osigurana lica da od srijede, 23.01.2019. godine organizujemo mobilni TIM za područje općine Živinice . Cilj Tim-a je da se građanima/osiguranim licima pruže određene usluge, kako bi se otklonile gužve u poslovnici zdravstvenog osiguranja koje su prisutne posljednjih nekoliko dana. Usluge koje će se osiguranim licima pružati su: • Ovjera zdravstvenih legitimacija, • Oslobađanje […]

Tokom izvođenja radova, Poslovnica Živinice na novoj lokaciji

Obavještavamo osigurana da se od 03.01.2019. godine vrši adaptacija poslovnice zdravstvenog osiguranja Živinice. Za vrijeme vršenja radova, usluge Poslovnice od 18.01.2019. godine bit će dostupne na drugoj lokaciji koja se nalazi u ulici Oslobođenja br.8, pored Policijske uprave Živinice. Radno vrijeme poslovnice je od ponedjeljka do petka u periodu od 07:30 do 16:00 sati.