Obavijest o privremenom zatvaranju poslovnice Tuzlau – TC Sjenjak

Obavještavaju se osigurana lica da se od 23.08.2019. godine poslovnica zdravstvenog osiguranja Tuzla – TC Sjenjak privremeno zatvara zbog izvođenja radova, odnosno rekonstrukcije dijela objekta. Za sve usluge osigurana lica mogu se obratiti u poslovnicu Tuzla sa sjedištem u zgradi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona – Franjevačka 36.

Produžen rok za uplatu premije osiguranja

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, rok za uplatu premije osiguranja produžen do 31.08.2019. godine. Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda […]

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – više izvršilaca

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad za više radnih pozicija i više izvršilaca. Tekst javnog oglasa i prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku: JAVNI OGLAS Prijavni obrazac Javni oglas objavljen je 06.07.2019. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i web stranici Zavoda […]

Produžen Poziv za učešće u zapošljavanju kadrova u zdravstvenim ustanovama

Obavještavamo osigurana lica da je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kanotna donijelo Odluku o izmjeni Programa zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Navedenom Odlukom produžen je Poziv za učešće u realizaciji Programa zapošljavanja do 31.08.2019. godine. Odluka o izmjeni Programa za zapošljavanja kadrova Vezani tekst http://www.zzotk.ba/zaposljavanje-ml…venim-ustanovama/ ‎i http://www.zzotk.ba/dopuna-poziva-zdravstvenim-ustanovama-zaposljavanje-mladih-kadrova/ Program zapošljavanja mladih kadrova – raspored […]

Javni oglas za prijem u radni odnos

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad – 8 (osam) izvršilaca. Javni oglas objavljen je u dnevnoj novini i kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave. Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće testirani […]

Raspored doktora po zdravstvenim ustanovama

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je 26.04.2019. godine objavio Javni poziv zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i oni koji se nalaze na evidencijama Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja […]

Sanacija zuba u opštoj anesteziji

Obavještavamo osigurana lica da je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zaključio Ugovor o regulisanju pružanja zdravstvenih usluga, sanacije zuba u opštoj anesteziji sa JZU UKC Tuzla. Zdravstene usluge, sanacije zuba u opštoj anesteziji odobravaju se osiguranim licima kojima je dijagnostikovan autizam ili jedan od stepena mentalne retardacije koji predstavlja medicinsku indikaciju za sanaciju zuba u […]

Zapošljavanje mladih kadrova u zdravstvenim ustanovama

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i oni koji se nalaze na evidencijama Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog […]

Primjedbe, prijedlozi i pohvale

Poštovani osiguranici. Vaše zadovoljstvo nam je na prvom mjestu, a naš cilj je da kontinuirano poboljšamo kvalitet naših usluga. Ukoliko imate bilo kakav prigovor na naš rad, imate prijedlog da poboljšamo nešto ili ukoliko želite pohvaliti naš rad, stojimo vam na raspolaganju. Koristimo ovu priliku da vas pozovemo na intezivniju saradnju i očekujemo prijedloge i […]

Usvojena Odluka o Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2019. godinu

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Upravni odbor je održao XXXV redovnu sjednicu i usvojio Izvod iz zapisnika i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XXXIV sjednice ovog radnog tijela. Nakon toga u okviru III. tačke dnevnog reda usvojena je Odluka o rasporedu viška prihoda nad rashodima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u […]