Javni poziv za istraživanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za istraživanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade. Namjera ovog poziva je da se izvrši odabir 2 (dvije) poslovne banke za vođenje računa javnih prihoda, računa za redovno poslovanje, podračuna u okviru računa za redovno poslovanje, glavnog računa, podračuna u okviru glavnog računa i računa […]

Zapošljavanje kadrova u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona donijelo je Program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Programom je predviđeno finansiranje doktora medicine i doktora stomatologije koji su imali zaključen Ugovor po Programu iz 2019. godine ili za koje su se ustanove javile na Javni poziv po Programu iz 2019. godine, maksimalno do 12 mjeseci, […]

Počinje uplata premije osiguranja za 2020. godinu

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da od petka, 10.01.2020. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2020. godinu i aplikacija “markica” u zdravstvene legitimacije. Visina premije osiguranja za 2020. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda […]

Postignut dogovor za nastavak izdavanja i preuzimanja lijekova u Ugovornim apotekama

Održan sastanak na kome je postignut dogovor o povećanju vrijednosti jedinice farmaceutske usluge sa 1,00 KM sa PDV-om na 1,50 KM sa PDV-om. Na sastanku je prisustvovala delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, prestavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Komore magistara farmacije TK. Ovim dogovorom omogućava se nesmetano izdavanje lijekova sa Pozitivne liste lijekova za osigurana lica […]

Premija osiguranja iz 2019. godine važi do 31.marta 2020. godine

Obavještavaju se osigurana lica da premija osiguranja iz 2019. godine važi do 31.03.2020. godine. Nakon okončanja postupka nabavke “markica“ premije osiguranja za 2020. godinu izvršit će se distribucija istih prema poslovnicama zdravstvenog osiguranja. O datumu početka uplate i aplikacije markice premije osiguranja za 2020. godinu, javnost će blagovremeno biti obaviještena putem sredstava javnog informisanja i […]