Produžen Poziv za učešće u zapošljavanju kadrova u zdravstvenim ustanovama

Obavještavamo osigurana lica da je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kanotna donijelo Odluku o izmjeni Programa zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Navedenom Odlukom produžen je Poziv za učešće u realizaciji Programa zapošljavanja do 31.12.2019. godine. Odluka o izmjeni Programa zapošljavanja kadrova Vezani tekst http://www.zzotk.ba/zaposljavanje-ml…venim-ustanovama/ ‎i http://www.zzotk.ba/dopuna-poziva-zdravstvenim-ustanovama-zaposljavanje-mladih-kadrova/ Program zapošljavanja mladih kadrova – raspored po […]

Proširena Lista ortopedskih pomagala

Obavještavamo osigurana lica da od danas stupa na snagu nova Lista ortopedskih i drugih pomagala. Lista ortopedskih i drugih pomagala donesena je na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona od 01.10.2019. godine na osnovu usaglašenog prijedloga Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Uredbom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja […]

Informacija: Obavljanje usluga iz oblasti oftalmologije

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava sva osigurana lica da su sredstva za obavljanje usluga oftalmologije po osnovu Okvirnog ugovora o regulisanju pružanja usluga oftalmologije sa PZU Poliklinika „Vaše zdravlje“ Tuzla sa listom usluga oftalmologije-hirurgije oka iskorištena. U skladu sa navedenim, obavještavamo osigurana lica, koja su radi čekanja bila naručena u PZU Poliklinika „Vaše zdravlje“ […]

Upravni odbor: Usvojen Dokument okvirnog budžeta 2020. – 2022. godine

Održana XXXVIII redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. Nakon razmatranja i usvajanja Izvoda iz zapisnika i Izvještaja o izvršenju Odluka i zaključaka sa XXXVII redovne sjednice, Upravni odbor je u okviru tačke br.3 donio Odluku o doznačavanju sredstava u iznosu od 100% ugovorene mjesečne naknade za […]

Poništava se Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16) i člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16), direktor Zavoda objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme […]

Bajramska čestitka

Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom nastupajućih Bajramskih praznika upućujemo iskrene čestitke BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN  

Produžen rok za uplatu premije osiguranja

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, rok za uplatu premije osiguranja produžen do 31.07.2019. godine. Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda […]

Dopuna poziva zdravstvenim ustanovama – zapošljavanje mladih kadrova

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, te da u što kraćem roku iskažu potrebe za medicinskim kadrom visoke stručne spreme koje namjeravaju primiti u cilju korištenja sredstava Programa, a najkasnije do 20.05.2019. godine. […]

Nova lokacija poslovnice Sapna

Obavještavamo sve građane i osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za područje općine Sapna da od 01.04.2019. godine poslovnica zdravstvenog osiguranja radi na novoj lokaciji na adresi 206. Viteške brigade bb. Novi prostor je smješten u novoizgrađenoj Sportskoj dvorani u Sapni. Rad sa strankama je od ponedjeljka do petka u periodu od 7:30 do […]

Upravni odbor dao saglasnost na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održao XXXII redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda usvojena je Informacija o toku postupka ugovaranja zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda. Nakon donošenja Informacije, Upravni odbor dao je saglasnosti na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite za 2019. godinu. Jednoglasno je usvojena Odluka o odobravanju rasporeda i korištenja […]