Upravni odbor dao saglasnost na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održao XXXII redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda usvojena je Informacija o toku postupka ugovaranja zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda. Nakon donošenja Informacije, Upravni odbor dao je saglasnosti na zaključivanje ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite za 2019. godinu. Jednoglasno je usvojena Odluka o odobravanju rasporeda i korištenja […]

Od ponedjeljka uplata Premije osiguranja za 2019. godinu

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da od ponedjeljka, 14.01.2019. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2019. godinu i aplikacija “markice” u zdravstvene legitimacije. Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda […]

Tekst direktora: Činimo sve da kvalitetno zdravstvo postane brend Tuzlanskog kantona

Tokom šest mjeseci ove godine Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 5.998.671 KM, navodi se u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za prvih šest mjeseci ove godine kojeg je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici od 04.09.2018. godine. Zavod je u ovom periodu ostvario prihode i primitke u […]

Počela implementacija aplikacije za korištenje e-zdravstvene legitimacije

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obaviještava osigurana lica da je danas počela primjena programa e-zdravstvene legitimacije za osigurana lica Grada Tuzle koji zdravstenu zaštitu ostvaruju u JZNU Dom zdravlja Tuzla. Aplikacija e-zdravstena legitimacija zvanično je puštena u rad u Domu zdravlja Tuzla i od danas osigurana lica mogu koristiti usluge aplikacije koja ima za cilj […]

Održana XIV redovna sjednica Upravnog odbora

Petak, 15 Septembar 2017 Jučer je zasjedao Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon glasanja i usvajanja dnevnog reda, usvojen je Zapisnik te Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XIII sjednice Upravnog odbora. Upravni odbor je u okviru tačke 3. dnevnog reda van snage stavio Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana […]

Usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2017. godinu

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici nakon usvajanja Dnevnog reda prihvatio je Izvod iz zapisnika kao i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XII sjednice Upravnog odbora. U okviru tačke 3. dnevnog reda jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa […]

Upravni odbor održao XI redovnu sjednicu

Održana XI redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Sjednici su prisustvovali: Emir Softić, predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: dr. Jasmin Zvorničanin, Mirsad Halilović, Sanel Džuzdanović, Sanida Ahmetović, Selmin Karić i dr. Nezir Ibrić. Osim predsjednika i članova Upravnog odbora, sjednici su prisustvovali ministar zdravstva Tuzlanskog kantona, dr.med. Bahrudin Hadžiefendić, Mirsad Hodžić, […]

Aktivnosti Upravnog odbora

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, održao je VIII redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, članovi ovog tijela pristupili su razmatranju i usvajanju dokumenata po predviđenim tačkama. Upravni odbor je nakon razmatranja usvojio Izvod iz zapisnika i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa VII redovne sjednice. Nakon toga, ispred Zavoda za javno zdravstvo […]